Nagyszakácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (X. 7.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2011. (IV. 8.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 17- 2022. 10. 23

Nagyszakácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (X. 7.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2011. (IV. 8.) rendelet módosításáról

2022.10.17.

Nagyszakácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott helyben biztosítható közfeladatok ellátása érdekében az alábbi rendelete alkotja:

1. § (1) A R. 40. § az alábbiak szerint módosul:

(2) A szociális étkeztetéshez az önkormányzat a következő kedvezményeket biztosítja.

a) Intézményi térítési díj/adag 100 % 1.090.-Ft

aa) 0-45.000.-Ft-ig 68 % 350.- Ft

ab) 45.001- 80.000.- Ft-ig 49 % 550.- Ft

ac) 80.001- 100.000.- Ft-ig 45 % 600.- Ft

ad) 100.001.- Ft felett 40 % 650.- Ft

b) óvodai étkeztetés díj/adag 100 % 900.- Ft

ba) tízórai 180.- Ft

bb) ebéd 585.- Ft

bc) uzsonna 135.- Ft

c) iskolai étkeztetés díj/adag 990.- Ft

ca) tízórai 198.- Ft

cb) ebéd 644.- Ft

cc) uzsonna 148.- Ft

2. § (1) A rendelet 2022. október 10. napján lép hatályba.

(2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

3. § Ez a rendelet 2022. október 17-én lép hatályba.