Nagyszakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

Nagyszakácsi Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetését elfogadó 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Nagyszakácsi Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetését elfogadó 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt és meghatározza , hogy a rendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell tartalmaznia. A törvény 23. § (2) bekezdés a) pontja szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, önként vállat és állami kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban kerülnek bemutatásra. A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.