Nagyszakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

Nagyszakácsi Községi Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Nagyszakácsi Községi Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírtak szerint a rendeletben ki kell térni a bevételi források és a kiadások és a pénzmaradvány alakulására, a többéves kihatással járó döntésekre, az adósságállomány és a vagyoni helyzet bemutatására.