Nagyszakácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

Nagyszakácsi Község Önkormányzatának 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 26
Nagyszakácsi Község Önkormányzatának 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírtak szerint a rendeletben ki kell térni a bevételi források és a kiadások és a pénzmaradvány alakulására, a többéves kihatással járó döntésekre, az adósságállomány és a vagyoni helyzet bemutatására.