Nagyszakácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

a temetőről és a temetkezési tevékenységről

Hatályos: 2022. 12. 01

Nagyszakácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.12.01.
a temetőről és a temetkezési tevékenységről
Végső előterjesztői indokolás
A kötelező feladatkört a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, illetve annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. l.) Korm. rendelet szabályozza.
A hivatkozott központi jogszabályok meghatározzák a temető tulajdonosa, fenntartója, üzemeltetője, valamint a temetkezési szolgáltató által ellátandó feladatokat. Nagyszakácsiban a köztemető tulajdonosa a katolikus egyház a fenntartója az önkormányzat, üzemeltetési feladatok ellátására még nem lett kijelölve gazdasági társaság.
A törvény 41. § (3) bekezdése ad felhatalmazást az önkormányzatnak rendeletalkotásra.
A hivatkozott szakasz előírja a temetővel és temetkezéssel kapcsolatos helyi szabályok rendeleti szintű meghatározását, így a rendelet alkotás kötelező. Mivel eddig erre nem került sor az önkormányzat mulasztásos törvénysértést követett el, amely e rendelettel rendeződik.
Legfőképp szükséges szabályoznia a temető rendeltetésszerű használatához szükséges helyi tárgyi és infrastrukturális feltételeke, a temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályai, a temetési hely gazdálkodási szabályait, a sírhely méretezését, sírjelek alkalmazását, a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezését, a sírgondozás szabályait, a temetőben a kegyeleti közszolgáltatások feltételeit, a temetési hely megváltásának és újraváltásának díját, a temetőfenntartási hozzájárulás díját, illetve a létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételének díját, valamint a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendjét.