Nagyszakácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

a helyi adókról

Hatályos: 2023. 01. 01

Nagyszakácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.01.01.
a helyi adókról
Végső előterjesztői indokolás
Nagyszakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében a helyi adókról új önkormányzati rendeletet alkot, tekintettel arra, hogy a helyi adók mértékét érdemben 2014. év óta változatlanul tartotta.
A koronavírus járvány, és a jelenlegi háborús helyzet okozta gazdasági környezet az önkormányzat által kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatainak ellátásához, a település működtetéséhez, a közösségi szolgáltatások biztosításához, fenntartásához, a településfejlesztéshez szükséges források – a költséghatékonysági, energiacsökkentési intézkedések ellenére – jelentősen beszűkültek.
A közösség tagjainak teherviselő képességének figyelembevételével a helyi adók felülvizsgálata szükséges és indokolt.
A rendelet struktúrája követi a hatályát vesztett rendeletben foglaltakat, és három adónemet érint. A magánszemélyek kommunális adója 6.000 Ft-ról, 8.000 Ft-ra emelkedik. Az építményadó lakóingatlanok esetében 800 Ft/m2-ről, 1.000 Ft/m2-re, míg a helyi iparűzési adó 1,5 %-ról, 2 %-ra emelkedik.