Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017 (III.31.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2013 (VI.11.) önkormányzati rendeletet módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 01- 2017. 04. 01

Nemeskisfalud Község Önkormányzati Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A.§ (1) bekezdése alapján kapott felhatalmazás alapján a köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2013 (VI.11.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.


1.§ Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2013. (VI.11.) önkormányzati rendelete egy új 14/A.§ egészül ki az alábbiak szerint:


,,14/A. § A képviselő-testület hivatala köztisztviselője számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti nap.”


2. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


kmf.


Dr. Molnár Zoltán                                                                  Vezér Ákos

 Polgármester                                                                         Jegyző


Záradék: A rendelt kihirdetésének napja: 2017. március 31.


Vezér Ákos

jegyző