Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017 (VIII.23.) önkormányzati rendelete

A helyi népszavazásról

Hatályos: 2017. 08. 24

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásól szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya Nemeskisfalud Község Önkormányzat közigazgatási területére terjed ki.


2. A helyi népszavazásra vonatkozó szabályok


2. § A helyi népszavazásra az Nsztv-ben, valamint a jelen önkormányzati rendeletben meghatározottak az irányadók.


3. § Helyi népszavazást a település választópolgárai 20 százalékának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.


3. Záró rendelkezések


4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


kmf.


                              Jani Gergely                                                         Vezér Ákos

                             alpolgármester                                                            jegyző


Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. augusztus 23.

Vezér Ákos

jegyző