Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 01 - 2022. 06. 01

Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.06.01.

Böhönye Község Önkormányzatának Képviselő –testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Böhönye Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §. (1) –(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

2. §2

3. §3

4. §4

5. §5

6. §6

7. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet7

2. melléklet8

3. melléklet9

4. melléklet10

5. melléklet11

6. melléklet12

7. melléklet13

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. június 2. napjával.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 7. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.