Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

A közművelődésről szóló 9/2019. (V.30.) rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2022. 08. 29- 2022. 08. 29

Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

A közművelődésről szóló 9/2019. (V.30.) rendelet hatályon kívül helyezéséről

2022.08.29.

Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1 pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti A közművelődésről szóló 9/2019 (V.30.) önkormányzati rendelet.

2. § Ez a rendelet 2022. augusztus 30-án lép hatályba.