Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

A közművelődésről szóló 9/2019. (V.30.) rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2022. 08. 30- 2022. 08. 30

Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

A közművelődésről szóló 9/2019. (V.30.) rendelet hatályon kívül helyezéséről1

2022.08.30.

Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1 pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2 Hatályát veszti a közművelődésről szóló 9/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet.

2. § Ez a rendelet 2022. augusztus 30-án lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. szeptember 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.