Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Temetőről és a temetkezésről szóló 7/2022 (XI.4.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 02- 2023. 03. 02

Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Temetőről és a temetkezésről szóló 7/2022 (XI.4.) önkormányzati rendeletének módosításáról1

2023.03.02.

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Somogy Megyei Szervezetével egyeztetve Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének temetőről és a temetkezésről szóló 7/2022. (XI. 4.) önkormányzati Önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. március 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.