Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Temetőről és a temetkezésről szóló 7/2022 (XI.4.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 01- 2023. 03. 01

Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Temetőről és a temetkezésről szóló 7/2022 (XI.4.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2023.03.01.

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Somogy Megyei Szervezetével egyeztetve Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének temetőről és a temetkezésről szóló 7/2022. (XI. 4.) önkormányzati Önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.

1. § A temetőről és a temetkezésről szóló 7/2022. (XI. 4.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a köztemető tulajdonosára, a köztemetőben temetkezési szolgáltatást végzőkre, mindazokra a természetes és jogi személyekre, akiket a köztemetőben végzett tevékenységük, vagy a köztemető használata, a szolgáltatások igénybevétele során jogok illetnek vagy kötelezettségek terhelnek.”

2. § A temetőről és a temetkezésről szóló 7/2022. (XI. 4.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A temetőben csak a temetési helyek díszítését szolgáló, a kegyeleti jelleggel összefüggő tárgyak, növények helyezhetők el. Az engedély nélküli, valamint a temető rendjét megzavaró, az emlékezést sértő tárgyak és növények eltávolítására az Üzemeltető jogosult.”

3. § A temetőről és a temetkezésről szóló 7/2022. (XI. 4.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) Az önkormányzat a temetőben egyes sírhely, kettős sírhely, gyermek sírhely, sírbolt és urnasírhely temetési helyeket biztosít.

(2) A sírhelyek mérete:

a) Egyes sírhely: 250 cm hosszú, 150 cm széles

b) Kettes sírhely: 250 cm hosszú, 250 cm széles

c) Gyermek sírhely 150 cm hosszú, 100 cm széles

d) Sírbolt: 400 cm hosszú, 300 cm széles, 200 cm mély

e) Urnasírhely: 150 cm hosszú, 110 cm széles, 100 cm mély

(3) A sírhelyek hosszúsági és szélességi mérete magában foglalja a körülötte létesíthető járda méretét is, amelynek szélessége minimum 60 cm kell legyen.”

4. § A temetőről és a temetkezésről szóló 7/2022. (XI. 4.) önkormányzati rendelet 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A (3) bekezdésben meghatározott megváltási díjat évente felül kell vizsgálni és a temetőrendeletben meg kell határozni.”

5. § Hatályát veszti A temetőről és a temetkezésről szóló 7/2022. (XI. 4.) önkormányzati rendelet 7. § (3) és (4) bekezdése.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.