Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 28- 2023. 05. 28

Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.05.28.

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselő –testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez6

2. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez7

3. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez8

4. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez9

5. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez10

6. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez11

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. május 29. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.