Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról

Hatályos: 2021. 06. 11

A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról

Általános indokolás

Általános indokolás

A 27/2021. (I.29.) Korm.rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel és ennek okán a 2011. évi CXXXVIII tv. 46. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a polgármester rendeletet módosíthat a veszélyhelyzettel összefüggésben, mert a felhívott jogszabályok szerint a képviselő-testület rendeletalkotási hatáskörében, feladatkörében eljárva a polgármester intézkedhet.

A Somogy Megyei Kormányhivatal a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével kapcsolatos 2021. évi ellenőrzési munkatervében kiemelten vizsgálja a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeleteket. A jogszabályi megfeleltetés érdekében a szociális és gyermekvédelmi pénzbeni, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 17/2013. (XI.21.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) felülvizsgáltuk és megállapítottuk, hogy több helyen nem a hatályos előírások szerinti megfogalmazás, szerkezeti kialakítás valósul meg, illetve olyan ellátás is (pl: Bursa Hungarica) szabályozására is sor került, melyet célszerű külön, önálló rendeletben meghatározni.

Tekintettel a változásokra, a Rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása indokolt. A Rendelet teljes körű felülvizsgálata során a korábbi ellátások az eddigi formában továbbra is biztosítottak.