Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 22
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
24. § (3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.
25. § (1) Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszedhessék, kiadásaikat teljesítsék.