Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 4.) önkormányzati rendeletének indokolása

A temetőről és a temetkezésről

Hatályos: 2022. 11. 05

Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 4.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.11.05.
A temetőről és a temetkezésről
Végső előterjesztői indokolás
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete korábban nem rendelkezett temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Rendelet.) A Rendelet 1. melléklete tartalmazza az temetési hely díját és újraváltási díjakat, a 2. melléklete tartalmazza temetőfenntartási hozzájárulás díját.