Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 01

Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.03.01.
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdései, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011(XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr).
A jelen költségvetési rendelet-tervezet összeállításakor értékelésre kerültek mindazon feladatok, amelyek az önkormányzat 2023. évi költségvetését ja teljesítését megalapozza.
A kiadásoknál a takarékosság és ésszerű felhasználás a cél. Az önkormányzat 2023. évben is hitel felvétele nélkül gazdálkodhatott.