Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 27

Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.27.
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
I n d o k o l á s
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törtvényben is szabályozott. Nem kérdés, hogy a költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges.
Ezen túl nyilván azért is, hiszen a gazdálkodás rendszerét, a tervezett bevételeket, a teljesíthető kiadásokat határozza meg.
Az államháztartásról szóló törvény előterjesztésben idézett 34. § (4) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.