Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 27

Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.27.
Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet tárgyalásához
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 88. § (1) bekezdése szerint a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni.
A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetet a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé, úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig – tehát legkésőbb május 31-ig – hatályba lépjen.
A zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul az Áht. 24. §-ban meghatározott mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni. Ezen kimutatások a rendelet részét képezik.