Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

A közterület filmforgatási célú használatáról

Hatályos: 2023. 04. 28

Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.04.28.
A közterület filmforgatási célú használatáról
Végső előterjesztői indokolás
INDOKOLÁS
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület filmforgatási célú használatáról szóló …../2023. (IV…...) önkormányzati rendeletéhez
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a közterület filmforgatási célú használatáról szóló …../2023. (III…...) önkormányzati rendeletét, mivel Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díj meghatározásáról valamint a közterület filmforgatási célú használatáról szóló 12/2013. (IX.23.) számú önkormányzati rendeletében az időközben bekövetkezett törvényi módosítások és a Kúria összevont polgári-gazdasági-munkaügyi és közigazgatási jogegységi tanácsa 1/2022. KJPE határozatában valamint az Alkotmánybíróság 41/2000.( XI.8) AB határozatában foglaltakkal nem volt összhangban az a rendeleti szabályozás, amely a közutak után fizetendő díjak beszedését tartalmazta.