Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI.30.) rendelete az intézményi és étkezési térítési díjakról

Hatályos: 2022. 08. 01

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI.30.) rendelete az intézményi és étkezési térítési díjakról

2022.08.01.

Somogyzsitfa Község Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Somogysámsoni Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ által biztosított gyermek-, szünidei-, szociális-, munkahelyi és vendégétkeztetésre.

2. § Az önkormányzat a gyermek-, szünidei-, szociális-, munkahelyi és vendégétkeztetésre térítési díjait az 1. melléklet szerint állapítja meg.

3. § Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

Étkezési térítési díjakról
2022. augusztus 01-től

2021.01.01-től

2022.08.01-től

Iskola
3 x-i étkezés: 550.-Ft ebből
norma:433.-Ft + 117.-Ft 27% áfa

Iskola
3 x-i étkezés: 990.-Ft ebből
norma:438.-Ft +342.- Ft rezsi+ 210.-Ft 27% áfa

Tízórai a norma 20 %-a + áfa= 110.-Ft (87.-Ft + 23.- Ft 27% áfa)

Tízórai norma 20 %= 198.-Ft (88.-Ft + 68 Ft rezsi+ 42.- Ft áfa)

Ebéd a norma 65%-a + áfa= 358.-Ft (281.-Ft + 76.- Ft 27% áfa)

Ebéd norma 65%= 644.-Ft (285.-Ft + 222 Ft rezsi+137.- Ft áfa)

Uzsonna a norma 15%-a + áfa= 82.-Ft (65.-Ft + 18.-Ft 27% áfa)

Uzsonna norma 15 %= 148.-Ft (66.-Ft + 51 Ft rezsi+31.-Ft áfa)

Óvoda
3 x-i étkezés: 500.-Ft ebből
norma: 394.-Ft + 106.-Ft 27% áfa

Óvoda
3 x-i étkezés: 900.-Ft ebből
norma: 367.-Ft + 342 Ft rezsi+191.-Ft áfa

Tízórai a norma 20 %-a + áfa= 100.-Ft (79.-Ft + 21.- Ft 27% áfa)

Tízórai norma 20 %= 180.-Ft (74.-Ft + 68 Ft rezsi+ 38.- Ft áfa)

Ebéd a norma 65%-a + áfa= 325.-Ft (256.-Ft + 69.- Ft 27% áfa)

Ebéd norma 65%=585.-Ft (239.-Ft + 222 Ft rezsi+ 124.- Ft áfa)

Uzsonna a norma 15%-a + áfa= 75.-Ft (59.-Ft + 16.-Ft 27% áfa)

Uzsonna norma 15%-a = 135.-Ft (55.-Ft + 51 Ft rezsi+29.-Ft áfa)

Szünidei gyermekétkezés 570 Ft

Szünidei gyermekétkezés 850 Ft ebből
norma:327 Ft +342 Ft rezsi + 181 Ft áfa

Alkalmazottak, vendégétkezők: 750.-Ft

Alkalmazottak, vendégétkezők: 1090.-Ft

(Az intézmény dolgozói, vendégétkezők, szoc. étkezők)

(Az intézmény dolgozói, vendégétkezők, szoc. étkezők)

Norma: 374.-Ft

Norma: 516.-Ft

Áfa: 101.-Ft

Áfa: 232.-Ft

Rezsi: 217.-Ft

Rezsi: 342.-Ft