Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 13.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019. (XII.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 15 - 2022. 01. 15

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 13.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019. (XII.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.15.

Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testülete című 14/2019 (XII.3.) önkormányzati rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § (1) Soron kívüli ülést kell összehívni az Mötv. 44. §-ban meghatározott esetben.

(2) A képviselő-testület összehívására irányuló kezdeményezést írásban a polgármesternél kell benyújtani, a napirendi indítvány megjelölésével.

(3) A polgármester a kezdeményezés benyújtásától számított legkésőbb 15 napon belüli időpontban köteles a testület soron kívüli ülését összehívni.

(4) Soron kívüli ülést lehet összehívni, ha a polgármester megítélése szerint az (1) bekezdésen kívüli esetben a képviselő-testület összehívására van szükség.”

2. § Ez a rendelet 2022. január 15-én lép hatályba, és 2022. január 16-án hatályát veszti.