Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2021. (V.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 02

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2021. (V.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.08.02.

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotott rendeletét az alábbiak szerint módosítja

1. §1

2. §2

3. § Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

1. melléklet3

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.