Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022.(III.8.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 8/2021.(VII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 19 - 2022. 03. 20

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022.(III.8.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 8/2021.(VII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.03.19.

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ban kapott felhatalmazás alapján alkotott a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendeletének (továbbiakban: rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021 (VII.2.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 8/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. §1

3. § Ez a rendelet 2022. március 18-án lép hatályba.

1

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.