Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022.(III.8.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 8/2021.(VII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 18 - 2022. 03. 20

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022.(III.8.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 8/2021.(VII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.03.18.

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ban kapott felhatalmazás alapján alkotott a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendeletének (továbbiakban: rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021 (VII.2.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 8/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021 (VII.2.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 8/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A település közművelődési színterei:

a) Az Önkormányzat a rendeletben megfogalmazott feladatait közösségi színterében, közművelődési megállapodásokon keresztül látja el. A közösségi szintér helye: Művelődési Ház 8735 Csákány, Fő u. 69.

b) Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához községi könyvtárat tart fenn (8735 Csákány, Kossuth u. 1. )

c) egyéb önkormányzati tulajdonú, kulturális közösségi rendezvény tartására alkalmas nyílt terület (közösségi színtér udvar, játszótér, polgármesteri hivatal irodái).”

3. § Ez a rendelet 2022. március 18-án lép hatályba.