Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 8/2022. (VI.30) rendelettel módosított 8/2021. (VII.2.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2022. 07. 02

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 8/2022. (VI.30) rendelettel módosított 8/2021. (VII.2.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

2022.07.02.

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ban kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. §3

4. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet4

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.