Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 8/2022. (VI.30) rendelettel módosított 8/2021. (VII.2.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2022. 07. 01

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 8/2022. (VI.30) rendelettel módosított 8/2021. (VII.2.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

2022.07.01.

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ban kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021 (VII.2.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 8/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ban kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § A Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021 (VII.2.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 8/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

3. § Hatályát veszti a Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021 (VII.2.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 8/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelet

a) 1. §-a,

b) szövege.

4. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
közösségi színtér használati szabályzat

1. A község közösségi színtereinek szolgáltatásait, programjait bárki igénybe veheti, aki a használati szabályzatban, valamint a házirendben foglalt feltételeket elfogadja. A közösségi színtér fenntartója: Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: önkormányzat)

2. A közösségi színtér fenntartójának címe: Csákány Község Önkormányzata székhely: 8735 Csákány. Kossuth u. 1., telefonszám: 85/310-323, e-mail: hivatal@somogyzsitfa.hu

3. A közösségi színterek igénybevételének közös szabályai

A színterek igénybevételének szándékát legalább 15 nappal a tervezett igénybevétel előtt írásban kell kérni. A polgármester az éves közművelődési programok időpontjainak figyelembe vételével bírálja el a kérést. Több kérelmező esetében a helyiséghasználati igényekről a polgármester dönt. A színterek elérhetősége: mobil: 30/279-3271, honlap: www.Csákány.huA színterek ünnepnapokon és egyes munkaszüneti napokon (január 1., március 15., Húsvét hétfő, május 1., Pünkösd vasárnap és hétfő, augusztus 20., október 23.,
november 1., december 25-26.) nem vehetők igénybe, kivéve az önkormányzat saját szervezésű rendezvényeit.Az önkormányzat a községben működő civil szervezetek részére, amelyek alapító okirata és tevékenysége ismert, díjmentesen biztosítja a közösségi színterek igénybevételét.
Más szervezetek vonatkozásában a képviselő-testület dönt a helyiségek igénybevételének lehetőségéről vagy a használati díj mértékéről.

4. A közösségi színtér helyiségeinek díjmentes használata

Díjmentes tevékenységek és szolgáltatások: a fenntartó önkormányzat és intézményeinek szervezésében megvalósuló rendezvények, a községben működő civil szervezetek működésének biztosítása, egészségügyi intézmények, vállalkozások, alapítványok ingyenes lakossági szűrései esetén. A díjmentes tevékenységek és szolgáltatások alkalmával a rendezvény szervezője haszonszerző tevékenységet nem folytathat.

5. Nyitvatartás könyvtár: hétfő-szerda 13.00-14.00, szombat 13.00-15.00”