Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014 (IX.1.) önkormányzati rendelet

Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014 (IX.1.) önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2014. 09. 02- 2015. 09. 13

Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014 (IX.1.) önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adórólBüssü Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:A rendelet hatálya

  1. §


A rendelet hatálya Büssü Község közigazgatási területére terjed ki.


Az adó mértéke


2. §


1)[1]Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a.

  1.  A Htv. 37. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adó mértéke 500,-Ft/nap.

(3)A illetőlegatelephelyszerinti ból,annakösszegéigterjedően-abekezdésbenmódon – az után adó.

(4)Azutánailletvetelephelyek)szerintiadóbóla képződő teljesilletveszerinti)kimutatott adóalapok vonható


Záró rendelkezések


3. §(1) E rendeletben nem szabályozott adózási kérdésekben a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvényt és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltakat kell alkalmazni.

(2) E rendelet 2014. szeptember 2. napján lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének helyi adók bevezetéséről szóló többször módosított 10/2003. (XII. 1.) számú önkormányzati rendelet.                                                                                Szegvári József

                              jegyző                                                                 polgármesterZáradék:


Kihirdetve: 2014. szeptember 1.


Gölle, 2014. augusztus 28.

[i]


      jegyző

[1]

Módosította  a 10/2012. (XI.30.) rendelet