Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a 6/2022. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 03- 2022. 12. 03

Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a 6/2022. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.03.

Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és a kihirdetését követő ötödik napon hatályát veszti.

1. melléklet a 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez2

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.