Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a 6/2022. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 02- 2022. 12. 02

Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a 6/2022. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.02.

Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és a kihirdetését követő ötödik napon hatályát veszti.

1. melléklet a 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő 33. ponttal egészül ki:

„33. 082094 Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés”