Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 19- 2022. 02. 19

Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.02.19.

Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését )

„a) 207 289 294 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 207 289 294 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ezen belül:)

„a) a működési célú bevételt 116 680 742 Ft-ban ”

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés c) pont ca)–ce) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül:
ebből:)

„ca) a személyi juttatások kiadásait 38 368 228 Ft-ban

cb) szociális hozzájárulási adót 5 745 490 Ft-ban

cc) a dologi kiadásokat 46 487 459 Ft-ban

cd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 17 823 400 Ft-ban

ce) speciális célú támogatásait 1 128 800 Ft-ban”

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés c) pont ci) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ezen belül:
ebből:)

„ci) a felhalmozási célú bevételt 90 608 552 Ft-ban”

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés d) pont dd) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ezen belül:
ebből:)

„dd) a felhalmozási célú kiadást 90 608 552 Ft-ban”

2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

2. melléklet

5. melléklet

3. melléklet

6. melléklet

4. melléklet

1. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet 14. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Támogatás értékű bevétel” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Támogatás értékű bevétel

9 922 216 ”

2. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet 14. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

116 680 742”

3. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet 14. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat „Felhalmozási célú önkormányzati bevételek” sora és „FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Felhalmozási célú önkormányzati bevételek

90 608 552

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

90 680 742”

4. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet 14. melléklet 1.2. pontjában foglalt táblázat „BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

207 289 294”

5. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet 14. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat „Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társ.” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társ.

2 850 088”

6. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet 14. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat „Személyi juttatások” sora, „Munkaadót terhelő járulékok” sora, „Dologi jellegű kiadások” sora és „Ellátottak pénzbeni juttatása” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Személyi juttatások

14 538 918

Munkaadót terhelő járulékok

2 098 447

Dologi jellegű kiadások

38 748 143

Ellátottak pénzbeni juttatása

17 823 400”

7. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet 14. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat „MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

116 680 742”

8. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet 14. melléklet 2.1. pontjában foglalt táblázat „Beruházás” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Beruházás

90 608 552”

9. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet 14. melléklet 2.1. pontjában foglalt táblázat „FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

90 608 552”

10. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet 14. melléklet 2.2. pontjában foglalt táblázat „KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

207 289 294”