Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 01- 2022. 05. 31

Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.06.01.

Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. §3

4. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet4

2. melléklet5

3. melléklet6

4. melléklet7

5. melléklet8

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.