Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 05. 31

Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.31.

Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését )

„a) 155 684 605 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 155 684 605 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ezen belül:

a) a működési célú bevételt 107 520 208 Ft-ban

b) ebből:

ba) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban

bb) előző évi pénzmaradványt 21.671.439 Ft-ban

bc) rendkívüli önkormányzati támogatást 3.600.000 Ft-ban

bd) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

be) a működési célú kiadásokat 107 520 208 Ft-ban

c) ebből:

ca) a személyi juttatások kiadásait 41 645 322 Ft-ban

cb) szociális hozzájárulási adót 5 323 151 Ft-ban

cc) a dologi kiadásokat 31 320 010 Ft-ban

cd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 12 690 900 Ft-ban

ce) speciális célú támogatásait 3 130 088 Ft-ban

cf) az általános tartalékot 845.798 Ft-ban

cg) a céltartalékot 0 Ft-ban

ch) előző évi támogatás visszafizetését 4.450.279 Ft-ban

ci) a felhalmozási célú bevételt 48 164 397 Ft-ban

d) ebből:

da) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban

db) előző évi pénzmaradványt 70 245 322 Ft-ban

dc) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

dd) a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 22.080.925 Ft-ban,

de) a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 48.164.397 Ft-ban,

df) a felhalmozási célú kiadást 48 164 397 Ft-ban

e) ebből:

ea) beruházások összegét 45.900.000 Ft-ban

eb) felújítások összegét 0Ft-ban

ec) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban

ed) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban

ee) lakásépítés összegét 0 Ft-ban

ef) egyéb felhalmozási kiadások összeg 2 264 397 Ft-ban állapítja meg.

f) A működőképesség megőrzését szolg.kieg.tám 3 600 000 Ft-ban állapítja meg.”

2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (13) és (14) bekezdéssel egészül ki:

„(13) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait a 20. melléklet tartalmazza.

(14) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit a 21. melléklet tartalmazza. ”

3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 20. melléklettel egészül ki.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 21. melléklettel egészül ki.

4. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

20. melléklet

4. melléklet

21. melléklet

5. melléklet

19. melléklet