Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról

2022.05.31.

Büssü Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi bevételeit 214 344 065 Ft-ban, kiadásait 128 568 881 Ft-ban forintban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszeget 214 344 065 Ft-ban állapítja meg.

a) A bevételek közül a felhalmozási célú bevételeket 46 059 746 Ft-ban,

b) a működési célú bevételeket 168 284 319 Ft-ban,

(3) A kiadási főösszeget 128 568 881 Ft-ban állapítja meg.

a) A kiadások közül a felhalmozási célú kiadásokat 3 615 593 Ft-ban,

b) a működési célú kiadásokat 124 953 288 Ft-ban határozza meg.

ba) A működési célú kiadások közül a személyi jellegű kiadásokat 40 585 450 Ft-ban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 5 189 774 Ft-ban

bc) a dologi jellegű kiadásokat 20 457 602 Ft-ban

bd) az ellátottak pénzbeni juttatásait 6 555 809 Ft-ban

be) a speciális célú támogatásokat 1 006 887 Ft-ban határozza meg.

2. § Büssü Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2021.évi működési és fejlesztési kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A képviselő-testület a 2021. évi működési és fejlesztési bevételek teljesítését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselő-testület a 2021. évi finanszírozási kiadások teljesítését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés finanszírozási bevételeinek teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § Büssü Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi működési és fejlesztési kiadásait kormányzati funkciók szerint az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § Büssü Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi működési és fejlesztési bevételeit kormányzati funkciók szerint az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § Büssü Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi működési és fejlesztési pénzmaradványát az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Büssü Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi mérlegét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § Büssü Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi tárgyi eszköz kimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Büssü Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Tarkabarka Óvoda 2021.évi működési és fejlesztési kiadásait az 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A képviselő-testület a Tarkabarka Óvoda 2021. évi működési és fejlesztési bevételeinek teljesítését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § A képviselő-testület a Tarkabarka Óvoda 2021. évi költségvetés finanszírozási bevételei teljesítését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § Büssü Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Tarkabarka Óvoda 2021. évi működési és fejlesztési kiadásait kormányzati funkciók szerint az 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

15. § Büssü Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Tarkabarka Óvoda 2021. évi működési és fejlesztési bevételeit kormányzati funkciók szerint az 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

16. § Büssü Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Tarkabarka Óvoda 2021. évi működési és fejlesztési pénzmaradványát az 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

17. § Büssü Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Tarkabarka Óvoda 2021. évi mérlegét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

18. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.