Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelete

Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 03- 2023. 02. 03

Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelete

Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.03.

Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Hatályát veszti a Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 32. pont.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet az 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

1. A Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő 34. ponttal egészül ki:

„34. 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése”