Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Hatályos: 2022. 12. 02

Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.12.02.
a köztemetőről és a temetkezés rendjéről
Általános indokolás
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva az e tervezetben szereplő önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint indokolom.
A rendeletalkotás felhatalmazó jogszabályi háttere a következő: a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm.rendelet.
A rendeletalkotás oka a korábbi rendelet megalkotása óta lezajlott gazdasági, társadalmi és jogszabályi változások. Az említett változások miatt indokolt egy új, a hatályos magasabb szintű jogszabályok előírásaira tekintettel megalkotott rendelet elfogadása.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet célja és hatálya.
A 2. §-hoz
A temető fenntartásáról és üzemeltetéséről rendelkezik.
A 3. §-hoz
A temetkezési szabályokról rendelkezik.
A 4. §-hoz és az 5. §-hoz
A temetési helyekről rendelkezik.
A 6. §-hoz
A temetési helyek feletti rendelkezési jog, és annak időtartama.
A 7. §-hoz
A síremlékekre és sírboltokra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
A 8. §-hoz
A temetkezési szolgáltatásra vonatkozó rendelkezések.
A 9. §-hoz
Nyilvántartásokra vonatkozó szabályok.
A 10. §-hoz
A temető üzemeltetésére vonatkozó szabályokat tartalmazza.
A 11–13. §-hoz
A temető rendjére vonatkozó szabályokat tartalmazza.
A 14. §-hoz
Hatályon kívül helyező rendelkezés.
A 15. §-hoz
Hatálybaléptető rendelkezés.