Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 6/2022. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 02

Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.12.02.
Általános indokolás
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva az e tervezetben szereplő önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint indokolom.
A Magyar Államkincstár által tartott ellenőrzés során készült jelentés alapján szükséges a kormányzati funkciók listájának bővítése.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Módosító rendelkezés.
A 2. §-hoz
Hatálybalépésről és hatályvesztésről rendelkezik.
Az 1. melléklethez
A módosító rendelkezést tartalmazza.