Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 19
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A Képviselő-testület eredeti jogalkotói hatáskörét a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése biztosítja, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében jár el e módosító rendelet megalkotásakor.
A törvényi felhatalmazást kiegészíti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet III. fejezetében szabályozottak.
A módosító rendelet Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben meghatározott pénzügyi gazdasági feltételek figyelembevételével került összeállításra.