Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 03

Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.03.
Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva az e tervezetben szereplő önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint indokolom.
A Képviselő-testület eredeti jogalkotói hatáskörét a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontja biztosítja.
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának áttekintése során felfedezett hiányosságok miatt megállapításra került, hogy kormányzati funkciók listáját tartalmazó melléklet tartalma felülvizsgálatra szorul.
A módosítás célja a kormányzati funkciók listáját tartalmazó melléklet tartalmának kijavítása, pontosítása.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Módosító mellékletről rendelkezik.
A 2. §-hoz
Hatályon kívül helyező rendelkezések.
A 3. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről és hatályvesztéséről rendelkezik.
Az 1. melléklethez
Az módosító tartalmú mellékletet tartalmazza.