Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 3.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2023. évi köztisztviselői illetményalapról

Hatályos: 2023. 02. 06

Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 3.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.06.
a 2023. évi köztisztviselői illetményalapról
Általános indokolás
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva az e tervezetben szereplő önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint indokolom.
Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 65. § (1) bekezdése rendelkezik a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 2023. évi összegéről, mely 38 650 forint.
A Törvény 65. § (6) bekezdése kimondja: A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2023. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalánál, közterület-felügyeleténél, illetve a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által Hivatalos Értesítőben közétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető.
Tekintettel arra, hogy az illetményalap mértéke 2008. évtől változatlanul 38 650 Ft, miközben a bérek a magánszférában fokozatosan növekedtek, a gazdasági helyzet drasztikusan romlott, magas az infláció szükségessé vált az illetményalap megemelése.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az illetményalap 2023. évi mértékéről rendelkezik.
A 2. §-hoz
A rendelet alkalmazásának kezdő időpontjáról rendelkezik.
A 3. §-hoz
A rendelet hatályba lépéséről és hatályvesztéséről rendelkezik.