Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016 (II.10.) önkormányzati rendelet

Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.10.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők juttatásáról és támogatásáról szóló 3/2014(II.3.) önkormányzati rendeletének módosítására

Hatályos: 2016. 02. 11- 2016. 12. 30

Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének


1/2016.(II.10.) önkormányzati rendelete


a köztisztviselők juttatásáról és támogatásáról szóló

3/2014(II.3.) önkormányzati rendeletének módosításáraKisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény (továbbiakban: Kttv.) 142. §. és 237. §. –ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 33. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§.A köztisztviselők juttatásáról és támogatásáról szóló 3/2014.(II.3.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet)  Illetménykiegészítés címet viselő 4.§ helyébe az alábbi 4.§ lép:

4.§

,,2016. évben valamennyi közép és felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10%-a.”  1. §.E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Gölle,2016. január 27.Horváth Zoltán s.k.                                                              Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet s.k.

polgármester                                                                                               jegyző


A rendelet kihirdetésre került 2016. február 10-én.Gölle,2016. február 12.
.                                                                                        Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

                                                                                                                    jegyző