Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelete

Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (VIII. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 03- 2023. 02. 03

Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelete

Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (VIII. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2023.02.03.

Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Hatályát veszti a Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet az 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

1. A Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő 33. ponttal egészül ki:

„33. 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés”