Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi köztisztviselői illetményalapról

Hatályos: 2023. 02. 04- 2023. 12. 30

Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi köztisztviselői illetményalapról

2023.02.04.

Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Göllei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának mértéke 2023. évben 55 000 Ft.

2. § Ezt a rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.