Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 01
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
A Képviselő-testület eredeti jogalkotói hatáskörét a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése biztosítja, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében jár el e rendelet megalkotásakor.
A törvényi felhatalmazást kiegészíti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet III. fejezetében szabályozottak.
A rendeletet Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben meghatározott pénzügyi gazdasági feltételek figyelembevételével került összeállításra.