Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról

Hatályos: 2022. 05. 31
az önkormányzat 2021. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról
Végső előterjesztői indokolás
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva az e tervezetben szereplő önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint indokolom.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXV. törvény 87. §-a alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró beszámolót kell készíteni.