Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Hatályos: 2022. 08. 25

Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.08.25.
a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 85. §-a szerint a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályban szabályozott esetekben kerülhet sor.
Az Áht. 109. § (6) bekezdése szerint felhatalmazást kap a helyi önkormányzat , hogy rendeletbe állapítsa meg a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit.
Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 148. § (3) bekezdése szabályozza az államháztartás központi alrendszerébe tartozóköltségvetési szervek készpénzben történő kifizetéseit. Az önkormányzati alrendszerre vonatkozóan hasonló szabályozás nincs.
A rendelet -tervezetben felsorolt készpénz kifizetési lehetőségek kiválasztásánál figyelembe vettük az előző bekezdésben hivatkozott szabályozásban foglaltakat, valamint az önkormányzat működési sajátosságait.
Az Áht. felhatalmazása alapján a kiadások készpénzben történőteljesítésének eseteiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására teszek javaslatot.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az 1. § a rendelet hatályáról rendelkezik.
A 2. §-hoz
A 2. § a kiadások teljesítésének szabályairól rendelkezik.
A 3. §-hoz
A 3. § a készpénzben történő teljesítés rendjének szabályairól rendelkezik.
A 4. §-hoz
A 4. § a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.