Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (VIII. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 03

Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.03.
Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (VIII. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Általános indokolás
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva az e tervezetben szereplő önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint indokolom.
A Képviselő-testület eredeti jogalkotói hatáskörét a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontja biztosítja.
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának áttekintése során felfedezett hiányosságok miatt megállapításra került, hogy kormányzati funkciók listáját tartalmazó melléklet tartalma felülvizsgálatra szorul.
A módosítás célja a kormányzati funkciók listáját tartalmazó melléklet tartalmának kijavítása, pontosítása.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A módosító mellékletet tartalmazza.
A 2. §-hoz
Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.
A 3. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről és hatályvesztéséről rendelkezik.