Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016 (XII.14.) önkormányzati rendelet

"Szentgáloskér helyi építési szabályzat"-ról szóló 5/2004(III26) számú rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2016. 12. 14- 2016. 12. 28


Szentgáloskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének

                                           11./2016. (XII.14) önkormányzati rendelete

a

„Szentgáloskér helyi építési szabályzat ”-ról szóló 5/2004. (III. 26.) számú rendelet

egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
Szentgáloskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdésének 6.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 1.) pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§


Hatályát veszti a „Szentgáloskér helyi építési szabályzatá”-ról szóló 5/2004. (III. 26.) számú rendelet 2.§ (2), (4) bekezdése, 5.§.(9) bekezdése, 6.§.(6) bekezdése és 16.§.(3) bekezdése.2.§Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.            Szabó Péter                                                             Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

            polgármester                                                                                               jegyzőKihirdetés napja: 2016.december 14.Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

jegyző