Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017 (X.3.) önkormányzati rendelet

a helyi népszavazás kezdeményezésére jogosult választópolgárok számáról

Hatályos: 2017. 10. 03


Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ának felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

(1) Szentgáloskér Községben helyi népszavazást a választópolgárok legalább 25%-a kezdeményezhet.2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Egyidejűleg hatályát veszti a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 9/2017.(VIII.29.) önkormányzati rendelet.

 Szabó Péter  sk.                                                                                              Lehoczkiné dr.Kercsó Erzsébet sk.

 polgármester                                                                                                                       jegyző


Záradék

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Szentgáloskér, 2017. október 03..

                                                                                                                        Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

                                                                                                                                             jegyző